จุดเริ่มต้นเนื้อหาหลัก

Foreign Languages > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศของจิบะ-เรียน ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ-

Update: September 14, 2023

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศของจิบะ-เรียน ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ-

日本語English한국어简体中文繁體中文EspañolPortuguêsTagalog

ข้อมูลการใช้ชีวิตสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติมีระบุไว้ในหน้านี้

1 ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติ

2 ข้อมูลการใช้ชีวิต

3 สุขภาพและการแพทย์

ระวังเป็นลมแดด

4 การศึกษา

5 การเรียนภาษาญี่ปุ่น

6 การปรึกษา

7 การหาที่พัก

8 การทำงาน

9 ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก

 ข้อมูลการแผ่รังสีและกัมมันตภาพรังสี

10 ภาพรวมของจังหวัดชิบะ

11 อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชิบะ

12 มลแมกกาซีน

13 สถานภาพการพำนัก

กลับด้านบน