Main content starts here.

Foreign Languages > Chiba internasyonal na impormasyon - Para sa mga dayuhang residente -

Update: September 14, 2023

Chiba internasyonal na impormasyon - Para sa mga dayuhang residente -

日本語English한국어简体中文繁體中文EspañolPortuguêsภาษาไทย

Matatagpuan dito ang iba’t ibang impormasyon tungkol sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente.

1 Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad

2 Impormasyon tungkol sa Pamumuhay

3 Kalusugan at Pag-aalagang Medikal

Pag-iingat sa Heat Stroke

4 Edukasyon

5 Pag-aaral ng Wikang Hapon

6 Pagkonsulta

7 Tirahan

8 Trabaho

9 Impormasyon tungkol sa Malakas na Lindol sa Silangang Japan

 Impormasyon kaugnay ng Radiation at Radioactivity

10. Introduksyon sa Chiba Prefecture

11 Impormasyon tungkol sa Turismo sa Chiba Prefecture

12 Email Newsletter

13 Status ng Paninirahan

To top of this page