Main content starts here.

Foreign Languages > Chiba internasyonal na impormasyon - Para sa mga dayuhang residente -

Update: April 1, 2024

Chiba internasyonal na impormasyon - Para sa mga dayuhang residente -

日本語English한국어简体中文繁體中文EspañolPortuguêsภาษาไทย

Matatagpuan dito ang iba’t ibang impormasyon tungkol sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente.

1 Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad

2 Impormasyon tungkol sa Pamumuhay

3 Kalusugan at Pag-aalagang Medikal

Pag-iingat sa Heat Stroke

4 Edukasyon

5 Pag-aaral ng Wikang Hapon

6 Pagkonsulta

7 Tirahan

8 Trabaho

Introduksyon sa Chiba Prefecture

10 Impormasyon tungkol sa Turismo sa Chiba Prefecture

11 Email Newsletter

12 Status ng Paninirahan

To top of this page